3WBC - ''Còri d’emigrànti'' di Rosetta Pontoriero - Letta da Nina Nicoletti

3WBC - ''Còri d’emigrànti'' di Rosetta Pontoriero - Letta da Nina Nicoletti

Còri d’emigrànti

Aùndi vài vài còri d’emigrànti

‘a tèrra tòi hài sèmpi davànti

Partìsti pì tànti ànni ‘nta pàisi frùsteri

e no’ ‘nti scurdàsti di ricòrdi d’aièri

‘U còrpu putìsti purtàri luntànu

ma ‘u còri tòi ‘a Calàbria hàvi sèmpi ‘nta mànu

Pi’ ‘nu lavùru e pi’ furtùna partìsti

‘u jòrnu ‘nta ‘na tèrra frùstera tìnd’isti

Ogni jòrnu t’arricòrdi di chìgiu pòcu pàni

e volerìssi u tòrni pùru dumàni

Partìsti pi’ pòchi ànni pì fàri sòrdi

ma ‘a fìni no’ fàri còmu ‘i tànti ‘ngòrdi

Ogni pàisi du mùndu hàvi ‘i sòi mègghju piànti

e io vògghju u ricògghju ‘i Calabrìsi tùtti quànti

‘U sàcciu cà ‘a càrni vòscia no’ pòzzu ricugghjìri

ma ‘u còri di Calabrìsi no’ vògghju fàri murìri

Cu’ l’ànima e cu’ còrpu io pi’ vùi cumbàttu

cà ‘u sàcciu c’avìti di ricòrdi ‘u còri spàttu

Io jòrnu e nòtti stàiu cu’ tùtti vùi abbrazzàta

e vi cùntu di ‘stà tèrra du sùli tàntu amàta.

----------------------------------------------------------

Cuore d’emigrante

Dove vai vai cuore d’emigrante

la terra tua hai sempre davanti

Sei partito per tanti anni nei paesi forestieri

e non ti sei dimenticato dei ricordi di ieri

Il corpo hai potuto portare lontano

ma il cuore tuo la Calabria ha sempre nella mano

Per un lavoro e per fortuna sei partito

un giorno in una terra straniera te ne sei andato

Ogni giorno ti ricordi di quel poco pane

e vorresti tornare pure domani

Sei partito per pochi anni per fare soldi

ma alla fine non fare come i tanti ingordi

Ogni paese del mondo ha le sue migliori piante

e io voglio raccogliere i Calabresi tutti quanti

Lo so che la carne vostra non posso raccogliere

ma il cuore dei Calabresi non voglio fare morire

Con l’anima e con il corpo io per voi combatto

perché lo so che dei ricordi il cuore disfatto

Io giorno e notte stò con voi abbracciata

e vi racconto di questa terra dal sole tanto amata.

"La poesia di Rosetta Pontoriero, poeta calabrese, è dedicata a tutti coloro che hanno lasciato la Calabria per lavoro ma che hanno portato in giro per il mondo sempre la loro anima, un pezzo del loro cuore."


Ti potrebbero interessare anche:
home-40-ads-ctp-cca-001